دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قضیه ی اتحاد برای توابع تحلیلی

قضیه ی اتحاد برای توابع تحلیلی
identity theorem for analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قضیه ی اتحاد برای توابع تحلیلی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ