دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی scalar function

scalar function
تابع عددی ، تابع اسکالر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی scalar function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی