دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی symmetric function

symmetric function
تابع متقارن ، تابع زوج
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی symmetric function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی