دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی differential of composite function

differential of composite function
دیفرانسیل تابع چند متغیر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی differential of composite function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی